takläggare

Tänk på detta då ni ska lägga om taket

Tänk på detta då ni ska lägga om taket

De vanligaste takmaterialen i Sverige är idag lertegel, betongtegel, asfaltspapp, pvc och bandplåt. Gröna tak, så kallade sedumtak börjar bli allt vanligare och kanske beror det på vårt miljötänk? Hur länge ett tak brukar hålla är beroende av vilket material det är gjort av men även om man regelbundet har underhållit taket. Ett tak av tegel måste rengöras från mossa och alger annars håller växterna kvar fukten i pannorna som kan leta sig in bakom. Trasiga pannor måste även bytas och pannor som eventuellt hamnat på sned i blåst måste läggas tillrätta.

 

Anlita en auktoriserad takläggare

Ska man lägga om sitt tak gör man bäst i att anlita en auktoriserad takläggare. Det finns exempelvis takläggare i stockholm som bara använder godkända material av högsta kvalitet och lämnar garanti på arbetet. Kontakta några olika takläggare och be dem komma på en kostnadsfri konsultation för att sedan kunna lämna offert. En professionell takläggningsfirma brukar också kunna ge en korrekt och ärlig uppskattning om hur länge taket kommer att hålla tills det verkligen måste bytas. Men läcker taket redan så behöver det troligtvis bytas så fort som möjligt.

 

 

Passa på att också installera solceller

Ofta så lägger man samma typ av takmaterial som tidigare men det går även att byta ibland. Men ibland måste man även ta hänsyn till ekonomin och man kanske inte kan vänta tills man har råd med de lite dyrare materialen. Pannor av betong är billigare än de av tegel men ett tegeltak är vackrare tycker de flesta. Takets lutning avgör också vilket material som man kan lägga och hur pass stor tyngd huset klarar att bära upp. Många passar även på att installera solceller på taket då det ändå ska bytas. Då spar man in ännu mer och efter bara ett par år så har taket betalat sig självt.