Fönster öppnar fastigheten

De möjligheter som vi har idag har aldrig tidigare funnits. Historiskt sett har vi människor alltid varit tvungna att kompromissa mellan ljus inne i bostad eller arbetsplats och den värmeförlust som alltid uppstått genom glaset. Innan glasets tid var situationen naturligtvis den att fönster helt enkelt inte fanns. Ett fönsterlöst hem var normalt och önskvärt vare sig det handlade om värmeförlust eller om att stänga ute hetta. Världen är väldigt annorlunda idag. Med modern teknik är värmeförlusterna så små och insignifikanta att vi kan välja hur stora fönster vi vill – och det gör vi! Det finns flera tekniker som gjort att detta fungerar.

 

Teknologi i glas och i karm

Idag tillverkas inte längre fönster med endast ett lager glas och även glasets egenskaper har ändrats och förbättrats. Värmeförlusterna är minimala och isolering och skydd mot kondens och fukt är också standard, vanligen genom insprutning av högren argon. Skydden är inbyggda i själva konstruktionen. Liknande gäller karmen. Nyare teknik gör att fukt förhindras att tränga in i strukturen. Vanligen finns en aluminiumram och ytterskikten täcks med färg med speciella egenskaper. Det är heller inte ovanligt att teknik används för att minska inbrottsrisk. Ett modernt fönster är väderneutralt och säkert.

 

 

En leverantör som fungerar väl

När du vill köpa fönster behöver du tänka över vad du vill, vad du behöver och vad du vill ställa för krav på din leverantör. Erfarenhet är troligen något du värderar. Din leverantör behöver ha kunskap och även kunna agera självständigt och bistå med goda råd. Flexibilitet är bra – att firman kan erbjuda olika typer av fönster och att de är snabba. Då det är dags för installation ska det ske med precision och på utsatt tid. Och genom hela processen vill du som kund mötas av vänlighet och gott humör och servicekänsla. Med rätt hjälp kommer allt att fungera!